lnwshop logo
เจ้าของร้านค้านี้ ไม่ได้เข้าสู่ระบบเป็นระยะเวลา 19 วัน แล้ว

Abocos Dress Jewelry Hanging ตุ๊กตาแขวนเครื่องประดับ แบบเซต2ชิ้น

Abocos Dress Jewelry Hanging ตุ๊กตาแขวนเครื่องประดับ แบบเซต2ชิ้น
Abocos Dress Jewelry Hanging ตุ๊กตาแขวนเครื่องประดับ แบบเซต2ชิ้น thumbnail 1Abocos Dress Jewelry Hanging ตุ๊กตาแขวนเครื่องประดับ แบบเซต2ชิ้น thumbnail 2Abocos Dress Jewelry Hanging ตุ๊กตาแขวนเครื่องประดับ แบบเซต2ชิ้น thumbnail 3Abocos Dress Jewelry Hanging ตุ๊กตาแขวนเครื่องประดับ แบบเซต2ชิ้น thumbnail 4Abocos Dress Jewelry Hanging ตุ๊กตาแขวนเครื่องประดับ แบบเซต2ชิ้น thumbnail 5Abocos Dress Jewelry Hanging ตุ๊กตาแขวนเครื่องประดับ แบบเซต2ชิ้น thumbnail 6Abocos Dress Jewelry Hanging ตุ๊กตาแขวนเครื่องประดับ แบบเซต2ชิ้น thumbnail 7Abocos Dress Jewelry Hanging ตุ๊กตาแขวนเครื่องประดับ แบบเซต2ชิ้น thumbnail 8Abocos Dress Jewelry Hanging ตุ๊กตาแขวนเครื่องประดับ แบบเซต2ชิ้น thumbnail 9Abocos Dress Jewelry Hanging ตุ๊กตาแขวนเครื่องประดับ แบบเซต2ชิ้น thumbnail 10Abocos Dress Jewelry Hanging ตุ๊กตาแขวนเครื่องประดับ แบบเซต2ชิ้น thumbnail 11Abocos Dress Jewelry Hanging ตุ๊กตาแขวนเครื่องประดับ แบบเซต2ชิ้น thumbnail 12Abocos Dress Jewelry Hanging ตุ๊กตาแขวนเครื่องประดับ แบบเซต2ชิ้น thumbnail 13Abocos Dress Jewelry Hanging ตุ๊กตาแขวนเครื่องประดับ แบบเซต2ชิ้น thumbnail 14Abocos Dress Jewelry Hanging ตุ๊กตาแขวนเครื่องประดับ แบบเซต2ชิ้น thumbnail 15Abocos Dress Jewelry Hanging ตุ๊กตาแขวนเครื่องประดับ แบบเซต2ชิ้น thumbnail 16Abocos Dress Jewelry Hanging ตุ๊กตาแขวนเครื่องประดับ แบบเซต2ชิ้น thumbnail 17Abocos Dress Jewelry Hanging ตุ๊กตาแขวนเครื่องประดับ แบบเซต2ชิ้น thumbnail 18
หมวดหมู่ เครื่องประดับ
ราคาปกติ 650.00 บาท
ราคา 550.00 บาท
สถานะสินค้า Pre-Order
สภาพ สินค้าใหม่
แก้ไขล่าสุด 16 เม.ย. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
กรุณาเลือกชนิดสินค้าด้านล่างค่ะ
Share
Scan this!
Abocos Dress Jewelry Hanging ตุ๊กตาแขวนเครื่องประดับ set 1
Abocos Dress Jewelry Hanging ตุ๊กตาแขวนเครื่องประดับ set 1
ราคาปกติ 650.00 บาท
ลดเหลือ 550.00 บาท
สถานะสินค้า Pre-Order
สภาพ สินค้าใหม่
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Abocos Dress Jewelry Hanging ตุ๊กตาแขวนเครื่องประดับ set 2
Abocos Dress Jewelry Hanging ตุ๊กตาแขวนเครื่องประดับ set 2
ราคาปกติ 650.00 บาท
ลดเหลือ 550.00 บาท
สถานะสินค้า Pre-Order
สภาพ สินค้าใหม่
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Abocos Dress Jewelry Hanging ตุ๊กตาแขวนเครื่องประดับ set 3
Abocos Dress Jewelry Hanging ตุ๊กตาแขวนเครื่องประดับ set 3
ราคาปกติ 650.00 บาท
ลดเหลือ 550.00 บาท
สถานะสินค้า Pre-Order
สภาพ สินค้าใหม่
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Abocos Dress Jewelry Hanging ตุ๊กตาแขวนเครื่องประดับ set 4
Abocos Dress Jewelry Hanging ตุ๊กตาแขวนเครื่องประดับ set 4
ราคาปกติ 650.00 บาท
ลดเหลือ 550.00 บาท
สถานะสินค้า Pre-Order
สภาพ สินค้าใหม่
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Abocos Dress Jewelry Hanging ตุ๊กตาแขวนเครื่องประดับ set 5
Abocos Dress Jewelry Hanging ตุ๊กตาแขวนเครื่องประดับ set 5
ราคาปกติ 650.00 บาท
ลดเหลือ 550.00 บาท
สถานะสินค้า Pre-Order
สภาพ สินค้าใหม่
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Abocos Dress Jewelry Hanging ตุ๊กตาแขวนเครื่องประดับ set 6
Abocos Dress Jewelry Hanging ตุ๊กตาแขวนเครื่องประดับ set 6
ราคาปกติ 650.00 บาท
ลดเหลือ 550.00 บาท
สถานะสินค้า Pre-Order
สภาพ สินค้าใหม่
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Abocos Dress Jewelry Hanging ตุ๊กตาแขวนเครื่องประดับ set 7
Abocos Dress Jewelry Hanging ตุ๊กตาแขวนเครื่องประดับ set 7
ราคาปกติ 650.00 บาท
ลดเหลือ 550.00 บาท
สถานะสินค้า Pre-Order
สภาพ สินค้าใหม่
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Abocos Dress Jewelry Hanging ตุ๊กตาแขวนเครื่องประดับ set 8
Abocos Dress Jewelry Hanging ตุ๊กตาแขวนเครื่องประดับ set 8
ราคาปกติ 650.00 บาท
ลดเหลือ 550.00 บาท
สถานะสินค้า Pre-Order
สภาพ สินค้าใหม่
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Abocos Dress Jewelry Hanging ตุ๊กตาแขวนเครื่องประดับ set 9
Abocos Dress Jewelry Hanging ตุ๊กตาแขวนเครื่องประดับ set 9
ราคาปกติ 650.00 บาท
ลดเหลือ 550.00 บาท
สถานะสินค้า Pre-Order
สภาพ สินค้าใหม่
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Abocos Dress Jewelry Hanging ตุ๊กตาแขวนเครื่องประดับ set 10
Abocos Dress Jewelry Hanging ตุ๊กตาแขวนเครื่องประดับ set 10
ราคาปกติ 650.00 บาท
ลดเหลือ 550.00 บาท
สถานะสินค้า Pre-Order
สภาพ สินค้าใหม่
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Abocos Dress Jewelry Hanging ตุ๊กตาแขวนเครื่องประดับ set 11
Abocos Dress Jewelry Hanging ตุ๊กตาแขวนเครื่องประดับ set 11
ราคาปกติ 650.00 บาท
ลดเหลือ 550.00 บาท
สถานะสินค้า Pre-Order
สภาพ สินค้าใหม่
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Abocos Dress Jewelry Hanging ตุ๊กตาแขวนเครื่องประดับ set 12
Abocos Dress Jewelry Hanging ตุ๊กตาแขวนเครื่องประดับ set 12
ราคาปกติ 650.00 บาท
ลดเหลือ 550.00 บาท
สถานะสินค้า Pre-Order
สภาพ สินค้าใหม่
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Abocos Dress Jewelry Hanging ตุ๊กตาแขวนเครื่องประดับ set 13
Abocos Dress Jewelry Hanging ตุ๊กตาแขวนเครื่องประดับ set 13
ราคาปกติ 650.00 บาท
ลดเหลือ 550.00 บาท
สถานะสินค้า Pre-Order
สภาพ สินค้าใหม่
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Abocos Dress Jewelry Hanging ตุ๊กตาแขวนเครื่องประดับ set 14
Abocos Dress Jewelry Hanging ตุ๊กตาแขวนเครื่องประดับ set 14
ราคาปกติ 650.00 บาท
ลดเหลือ 550.00 บาท
สถานะสินค้า Pre-Order
สภาพ สินค้าใหม่
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Abocos Dress Jewelry Hanging ตุ๊กตาแขวนเครื่องประดับ set 15
Abocos Dress Jewelry Hanging ตุ๊กตาแขวนเครื่องประดับ set 15
ราคาปกติ 650.00 บาท
ลดเหลือ 550.00 บาท
สถานะสินค้า Pre-Order
สภาพ สินค้าใหม่
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Abocos Dress Jewelry Hanging ตุ๊กตาแขวนเครื่องประดับ set 16
Abocos Dress Jewelry Hanging ตุ๊กตาแขวนเครื่องประดับ set 16
ราคาปกติ 650.00 บาท
ลดเหลือ 550.00 บาท
สถานะสินค้า Pre-Order
สภาพ สินค้าใหม่
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Abocos Dress Jewelry Hanging ตุ๊กตาแขวนเครื่องประดับ set 17
Abocos Dress Jewelry Hanging ตุ๊กตาแขวนเครื่องประดับ set 17
ราคาปกติ 650.00 บาท
ลดเหลือ 550.00 บาท
สถานะสินค้า Pre-Order
สภาพ สินค้าใหม่
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Abocos Dress Jewelry Hanging ตุ๊กตาแขวนเครื่องประดับ set 18
Abocos Dress Jewelry Hanging ตุ๊กตาแขวนเครื่องประดับ set 18
ราคาปกติ 650.00 บาท
ลดเหลือ 550.00 บาท
สถานะสินค้า Pre-Order
สภาพ สินค้าใหม่
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Abocos Dress Jewelry Hanging ตุ๊กตาแขวนเครื่องประดับ set 19
Abocos Dress Jewelry Hanging ตุ๊กตาแขวนเครื่องประดับ set 19
ราคาปกติ 650.00 บาท
ลดเหลือ 550.00 บาท
สถานะสินค้า Pre-Order
สภาพ สินค้าใหม่
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Abocos Dress Jewelry Hanging ตุ๊กตาแขวนเครื่องประดับ set 20
Abocos Dress Jewelry Hanging ตุ๊กตาแขวนเครื่องประดับ set 20
ราคาปกติ 650.00 บาท
ลดเหลือ 550.00 บาท
สถานะสินค้า Pre-Order
สภาพ สินค้าใหม่
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Abocos Dress Jewelry Hanging ตุ๊กตาแขวนเครื่องประดับ set 21
Abocos Dress Jewelry Hanging ตุ๊กตาแขวนเครื่องประดับ set 21
ราคาปกติ 650.00 บาท
ลดเหลือ 550.00 บาท
สถานะสินค้า Pre-Order
สภาพ สินค้าใหม่
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Abocos Dress Jewelry Hanging ตุ๊กตาแขวนเครื่องประดับ set 22
Abocos Dress Jewelry Hanging ตุ๊กตาแขวนเครื่องประดับ set 22
ราคาปกติ 650.00 บาท
ลดเหลือ 550.00 บาท
สถานะสินค้า Pre-Order
สภาพ สินค้าใหม่
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
1
แสดงชิ้นที่ 1-22 จากทั้งหมด 22 ชิ้น
Abocos Dress Jewelry Hanging ตุ๊กตาแขวนเครื่องประดับ 

ตุ๊กตาแขวนเครื่องประดับ สุดเก๋ เป็นตุ๊กตาที่มาในรูปชุดเดรสหลากหลายสไตล์ สามารถนำมาตกแต่งห้อง โต๊ะเครื่องแป้งได้อย่างสวยงาม ไม่เพียงแต่นำมาแขวนเครื่องประดับหรือตกแต่งห้องเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้เป็นของขวัญในวันพิเศษให้กับเพื่อนสาวได้อีกด้วย รับรอง สาวๆที่ได้เห็นของขวัญชิ้นนี้จะต้องถูกใจแน่นอน

ขนาดของตุ๊กตาแขวนเครื่องประดับ
-ตุ๊กตาตัวเล็ก สูง 28cm 
-รองเท้า สูง 13cm กว้าง 6cm ยาว 15cm
-โซฟา สูง 8cm กว้าง 6cm ยาว 15cm


ตุ๊กตาแขวนเครื่องประดับสุดเก๋ ที่สาวๆไม่ควรพลาด!
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
สวัสดีลูกค้าที่เคารพรัก หลังจากที่ท่านสั่งซื้อแล้ว ให้โอนเงินเข้าไปยังบัญชีใดบัญชีหนึ่งด้านล่างตามสะดวก จากนั้นคลิกที่แจ้งชำระเงิน แล้วก็กรอกรายละเอียดให้รบถ้วน แล้วกดส่ง จากนั้นทีมงานเราจะดำเนินการทันทีในวันทำการ (จันทร์-เสาร์) ความเร็วในการจัดส่งนั้นขึ้นอยู่กับรูปแบบพัสดุ ตอนสั่งซื้อจะมีเวลาระบุไว้แล้ว

-----------------------------------------

ทางเราขอขอบพระคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านที่ให้การสนับสนุน เราหวังว่าสินค้าเราจะส่งความสุขให้ท่านได้
และลดค่าใช้จ่ายของท่านกับสิ่งที่ฟุ่มเฟือย
ธ.กรุงไทย สาขาประชาอุทิศ ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาสำนักงานใหญ่สีลม ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ออมทรัพย์
ธ.ไอซีบีซี สาขารัชดาภิเษก ออมทรัพย์
  • ค่าธรรมเนียม 3.9% + 11 THB
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม2,699 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด1,807 ครั้ง
เปิดร้าน1 เม.ย. 2560
ร้านค้าอัพเดท3 มี.ค. 2561

สมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

ติดต่อเรา

0959141096
facebook
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านabocos - เกิดมาเพื่อผู้หญิง ขายเครื่องสำอางทุกชนิด พร้อมค่าส่งในราคาถูกที่สุด
abocos - เกิดมาเพื่อผู้หญิง ขายเครื่องสำอางทุกชนิด พร้อมค่าส่งในราคาถูกที่สุด
ร้าน abocos เป็นแหล่งรวบรวมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เสริมความงาม ดูแลสุขภาพ ครีมต่างๆ จากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก ภายใต้แบรนด์ abocos © เรามีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผู้บริโภคอยู่2ประการดังต่อไปนี้ : 1.คัดเฉพาะสินค้าคุณภาพดี ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค โดยเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและภาษาจีนในการสืบหาความเป็นไปและคุณภาพการผลิตของสินค้าตัวนั้นๆ เพราะเราเป็นพันธมิตรกับโรงงานผลิต ที่ได้รับการยินยอมให้เข้าไปดูขั้นตอนการผลิต 2.ราคาที่คนทั่วไป สาวออฟฟิศ และผู้ที่เปลี่ยนเครื่องสำอางบ่อยๆ และผู้คนที่รักสวยงามทั้งหลายสามารถเข้าถึงได้ง่าย นโยบายเรานั้นก็คือ : สุขภาพของลูกค้าคือหัวใจของเรา ความคุ้มค่าของลูกค้าคือภารกิจของเรา นั่นก็แปลว่าสินค้าแต่ละตัวไม่เพียงแค่เราคัดมาอย่างดีและราคาถูกแล้ว เรายังบวกผลกำไรที่น้อยมากๆและน้อยที่สุดเท่าที่เคยมีมา รวมทั้งค่าขนส่งทางไปรษณีย์ที่ถูกที่สุดเท่าที่คุณเคยเจอมา ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้คนเลือกซื้อกับเราสามารถซื้อได้อย่างสบายใจ โดยไม่ต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าของเม็ดเงินที่เสียไป เพราะว่ามันคุ้มแน่ๆอยู่แล้วค่ะ ในอนาคต เตรียมพบกับการนำเข้าสินค้า "มหีมา" เตรียมเปิดรับตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ พร้อมกับระบบ Drop Ship ระบบที่ท่านแม่ค้าตัวแทนจำหน่ายไม่ต้องแพ็คสินค้าเอง เพียงแค่สั่งกับเรา และเรารับประกันด้านจริยธรรม โดยเราจะไม่เปิดเผยโลโก้ ชื่อร้าน หรืออื่นใดที่เกี่ยวกับ abocos ของเราไปยังพัสดุของลูกค้าของตัวแทนจำหน่ายท่านนั้นๆ ทั้งนี้ก็เพื่อให้การสั่งซื้อครั้งหน้าของลูกค้าคนเดิมได้คงอยู่กับตัวแทนจำหน่าย พูดง่ายๆคือไม่แอบดึงลูกค้าเช่นเดียวกับเจ้าอื่น สุดท้ายแล้วเราก็ยังรับประกันราคาที่ถูกที่สุดมากกว่าใครๆในโลก คุณภาพที่ดีเยี่ยมในราคาที่ถูกกว่า คุณจะพลาดมันไปได้ยังไงละคะ
เบอร์โทร : 0959141096
อีเมล :
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก